<
Prosím, zapnite si podporu JavaScriptu v internetovom prehliadači, inak vám stránky nemusia fungovať správne
Dotazník spokojnosti študentov jazykovej školy Skrivanek
Jazyk 
číslo kurzu *
meno a priezvisko
spoločnosť (v prípade firemnej výučby)
e-mail
pobočka Skrivanek
Vyučovací jazyk
meno lektora
 
1. MÁTE POČAS KURZU DOSTATOČNÝ PRIESTOR NA AKTIVITU?
Prečo nemáte dostatočný priestor na aktivitu?
2. Je tempo štúdia adekvátne?
Komentár k tempu štúdia:
3. VYHOVUJÚ VÁM VÝUČBOVÉ MATERIÁLY, KTORÉ POUŽÍVATE PRI VÝUČBE?
Je niečo, čo Vám na výučbových materiáloch nevyhovuje?
4. ZOZNÁMIL VÁS LEKTOR S PLÁNOM VÝUČBY A VIETE, ČO SA POČAS SEMESTRA NAUČÍTE?
Komentár:
5. PODĽA VÁŠHO NÁZORU SA LEKTOR PRIPRAVUJE NA VÝUČBU:
Komentár:
6. VYHOVUJE VÁM DOSTUPNOSŤ LOKALITY? (V PRÍPADE ŠTÚDIA MIMO UČEBNE SKRIVANEK, PROSÍM, NEVYPĹŇAJTE.)
7. VYHOVUJE VÁM PROSTREDIE A VYBAVENIE UČEBNE?
Jako môžeme priestory na výučbu zlepšiť? (V prípade štúdia mimo učebne Skrivanek, prosím, nevypĺňajt.)
8. SPĹŇA KURZ VAŠE OČAKÁVANIA?
Čo môžeme zmeniť, aby kurz viac zodpovedal vašim požiadavkám?
9. JE NIEČO, ČO SA VÁM NA REALIZÁCII VÝUČBY NEPÁČI ALEBO NA VÁS PÔSOBÍ NEGATÍVNE?
10. AKO BY STE OHODNOTIL/A SPOLUPRÁCU S NAŠIMI KOORDINÁTORMI V POBOČKÁCH? (Rýchlosť reakcie, komunikácia, prístup k riešeniu, ústretovosť.)
Priestor pre komentár:
11. VYUŽÍVATE CUDZÍ JAZYK VO VAŠOM ZAMESTNANÍ? AKO ČASTO?
12. AKÝ CUDZÍ JAZYK POVAŽUJETE V DNEŠNEJ DOBE ZA NAJDÔLEŽITEJŠÍ?
13. Využili ste niekedy služby profesionálneho prekladateľa?
Na aký účel?
14. ZÚČASTŇUJETE SA NAŠICH JAZYKOVÝCH KURZOV V RÁMCI FIREMNÝCH BENEFITOV?
15. TU JE PRIESTOR PRE VAŠE ĎALŠIE KOMENTÁRE A ODPORÚČANIA:
 
Dotazník odeslán

Ďakujeme za váš čas a vyplnenie dotazníka.