Prosím, zapněte si podporu JavaScriptu v internetovém prohlížeči, jinak Vám stránky nemusí fungovat správně
Dotazník spokojenosti studentů jazykové školy Skřivánek
Jazyk 
číslo kurzu *
jméno a příjmení
společnost (v případě firemní výuky)
E-mail
pobočka Skřivánek
Vyučovaný jazyk
jméno lektora
 
1. Máte během kurzu dostatečný prostor k aktivitě?
Proč nemáte dostatečný prostor k aktivitě?
2. Je tempo studia adekvátní?
Komentář k tempu studia:
3. Vyhovují Vám výukové materiály, které používáte při výuce?
Je něco, co Vám na výukových materiálech nevyhovuje?
4. Seznámil Vás lektor s plánem výuky a víte tak, co se naučíte během semestru?
Komentář:
5. Podle Vašeho názoru se lektor připravuje na výuku:
Komentář:
6. Vyhovuje Vám dostupnost lokality? (V případě studia ve firemním kurzu, prosím nevyplňujte.)
7. Vyhovuje Vám prostředí a vybavení učebny?
Jak můžeme prostory k výuce zlepšit? (V případě studia mimo učebny Skřivánek, prosím nevyplňujte.)
8. Splňuje kurz Vaše očekávání?
Co můžeme změnit, aby kurz více odpovídal vašim požadavkům?
9. JE NĚCO, CO SE VÁM NA REALIZACI VÝUKY NELÍBÍ NEBO NA VÁS PŮSOBÍ NEGATIVNĚ?
10. JAK BYSTE OHODNOTIL/A SPOLUPRÁCI S NAŠIMI KOORDINÁTORY NA POBOČKÁCH? (Rychlost reakce, komunikace, přístup k řešení, vstřícnost.)
Prostor pro komentář:
11. VYUŽÍVÁTE CIZÍ JAZYK VE VAŠEM ZAMĚSTNÁNÍ? JAK ČASTO?
12. JAKÝ CIZÍ JAZYK POVAŽUJETE V DNEŠNÍ DOBĚ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
13. Využil(a) jste někdy služeb profesionálního překladatele?
K jakému účelu?
14. ÚČASTNÍTE SE NAŠICH JAZYKOVÝCH KURZŮ V RÁMCI FIREMNÍCH BENEFITŮ?
15. ZDE JE PROSTOR PRO VAŠE DALŠÍ KOMENTÁŘE A DOPORUČENÍ:
 
Dotazník odeslán

Děkujeme za váš čas a vyplnění dotazníku.